گزارش تصویری از نخستین نشست خبری سخنگوی دولت، با اصحاب رسانه در رشت

پایگاه خبری و تحلیلی گیل اورنگ