گزارش تصویری تا آخرین لحظه در شب وداع با بسیجی مدافع حرم

پایگاه خبری و تحلیلی گیل اورنگ